Vezérképviselt gyártóink:

Humbaur Stema Boeckmann Pongratz Agados Neptun Tema Lorries Zaslaw
HA UTÁNFUTÓT SZERETNE...
A TRAILERMAXOT KERESSE...
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6

Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek  1. Általános rendelkezések


A jelen szerződési feltételek érvényesek a TrailerMax Utánfutó és Alumíniumrámpa Kereskedelmi Kft és Vásárlói között létrejött adás-vételi és szállítási szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés teljesítésének helye eltérő szerződéses kikötés hiányában az eladó székhelye, illetve telephelye, amelyet a felek a szerződéskötéskor írásban rögzítenek.
Minden, szerződésből eredő jogvita eldöntésére a felek kikötik értékhatártól függően a PKKB, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Ezen általános feltételek a továbbiakban az eladó és a vevő közötti minden újabb szerződés mellékletét képezi, illetve azokra is vonatkoznak, még akkor is, ha ezen újabb szerződések nincsenek összefüggésben a jelen jogügylettel.


  1. Általános rendelkezések


Az eladó árlistáiban szereplő árak a nettó lista alapárak melyek euróban vannak megadva, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a forgalomba helyezés költségeit. Az eladó fentartja magának a jogot a tévesen megadott árak miatti megrendelések törlésére. A készleten lévő járművek árai a felszereltségtől függően az alapáraktól eltérhetnek. Az eladó hirdetéseiben az esetlegesen forintban megadatott árak az árfolyamváltozások függvényében változhatnak. Nem egyértelmű eladási ár megjelölése esetén az árak nettó módon értendők, az eladó székhelyén/telephelyén történő átadással. A vevőt árengedmény csak akkor illeti meg, ha a felek a szerződésben erre külön kitértek. Az eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát arra az esetre, ha a beszerzési költségek (szállító gyár árai, árfolyamváltozás, átadási költség) a szerződés megkötése és az átadás időpontja között megváltoznak. A szerződés megkötésével esetlegesen felmerülő járulékos költségek, mint pl. illeték, bankköltség, ügyvédi, vagy közjegyzői költség, forgalomba helyezési költség stb. a vevőt terhelik.


  1. Fizetési feltételek


A fizetést – eltérő megállapodás hiányában – átutalással vagy készpénzben kell teljesíteni a számlán feltüntetett számlaszámra, vagy az eladó pénztárába, illetve a készpénz átvételére felhatalmazott személy kezeihez. Átutalással történő fizetés esetén a teljesítés napja az összeg eladó számláján történő jóváírásának az időpontja. Késedelmes fizetés esetén az eladó a mindenkori jegybanki alapkamatláb kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.
Az esetben, ha a vevő a vételárat bankhitelből kívánja megfizetni, úgy a hitelt folyósító bank eladó felé megtett jogilag kötelező és feltétlen fizetési ígérvénye elegendő a vételár megfizetésének igazolására. Eladó azonban fenntartja magának a jogot, hogy további egy banki munkanapig függőben tartsa az ügyletet, a részére bemutatott okmányok hitelt érdemlő leellenőrzéséig. Az adás-vételi szerződés – ellenkező kikötés hiányában – érvényessége független attól, hogy vevő a kért hitelt megkapta-e vagy sem, így erre való hivatkozással a szerződéstől egyoldalúan nem állhat el. Eladó a szerződés meghiúsulása vagy a vevőnek felróható okból történő megszűnése esetén jogosult a bruttó vételár 5- %-nak megfelelő mértékű kötbért is érvényesíteni, melynek mértékében az adás-vételi (szállítási) szerződésben állapodnak meg. Megállapodás hiányában a kötbér mértéke 5 %.


  1. Teljesítési és szállítási határidő és szállítási határidő


Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a vétel tárgyát csak a vételár megfizetését követően bocsátja rendelkezésre.
A vételár teljes kifizetése után az eladó vevő kérésére külön nyilatkozatot állít ki a tulajdonjog átszállásáról, amelyet eladó haladéktalanul köteles kiadni.
Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási szerződésben megjelölt eszköz gyártótól történő
beszerzését csak akkor indítja, ha és amennyiben a vevő a foglalót megfizette vagy annak megfizetésére
vonatkozó kötelező banki ígérvényt adott.
A szerződésben megállapított szállítási határidő ettől a naptól kezdve kerül számításra.
Amennyiben az eladó egy ránézve kötelező szállítási határidőt túllépi abban az esetben automatikusan 30 napos póthatáridőt vállal. Ezidőn belül lemondott megrendeléseknél az eladó a már befizetett összeget nem köteles visszafizetni a vevőnek. A 30 napot meghaladó mértékű késedelem esetén a vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és 5 % mértékű meghiúsulási kötbért kérni.
Az eladó a póthatáridő teljesítési késedelem esetére napi 1 ezrelékes mértékű késedelmi kötbér megfizetését vállalja.
Eladó a megrendelt áruban végrehajtott konstrukciós módosítások és formaváltoztatások jogát fenntartja, ami azonban nem eredményezheti a megrendelt eszköz használati értékének a csökkenését, vagy alapvető megváltozását.
A szerződésben a súlyra, méretekre, üzemeltetési költségekre, sebességre vonatkozó mindennemű leírás csak tájékoztató jellegű.


  1. Átadás-átvételi feltételek


Az eladó a vevőt haladéktalanul értesíti a teljesítési készenlétről, amikor a vevő az áru elszállítására jogosult, illetve lehetősége van.


  1. Jótállás, szavatosság, garancia


Eladó új jármű értékesítése esetén az adás-vételi szerződésben, illetve a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően vállal szavatosságot, illetve jótállást, amely azonban csak Magyarország területén érvényes.
A jótállás csak a jármű gyártó cég és szállítói eredeti alkatrészeire vonatkozik.
A jótállás nem vonatkozik:
- a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre: gumiabroncsokra, izzókra, csapágyakra, stb.
- a pótkocsi túlterhelése következtében bekövetkezett károkra;
- a megengedett sebesség túllépésével kapcsolódó károsodásokra;
- az üzemeltetési kézikönyv tanácsainak figyelmen kívül hagyásából bekövetkező hibákra;
- a jogosulatlanul végrehajtott változtatások vagy átalakítások következtében létrejött károkra;
- a nem eredeti alkatrészek használatával kapcsolatos üzemzavarokra;
- a pótkocsi helyett más jármű bérbeadási költségének visszaadására vonatkozó jogára;
- hibás pótkocsi miatt elveszített haszon miatt fellépett követelésekre;
A gyári garancia gyártmányoktól függően 1 vagy 2 év.
A meghibásodott alkatrész vagy jármű szemrevételezése garanciai igény érvényesítéséhez az eladó telephelyén,
- vagy ha van ilyen az általa kijelölt szervizben is - lehetséges.
A szállításról minden esetben a vevőnek kell gondoskodnia és az ezzel kapcsolatos költségek is a vevőt terhelik.


  1. Forgalomba helyezési ügyintézések a vevő részére


Az Eladó a Vevő kérésére a megvásárolt pótkocsi forgalomba helyezési ügyintézését külön díj ellenében elválalja. A forgalomba helyezési idők típustól függően eltérhetnek. Általános Forgalomba helyezési Engedéllyel (ÁFE) rendelkező pótkocsik esetében (HUMBAUR több típusa; NEPTUN összes típusa; STEMA több típusa, PONGRATZ L-AT 400 autószállító; LORRIES járműszállítók, AGADOS - VZ, DONA, ADAM; TEMARED féknélküli 1-2 tengely, jármű és gépszállítók; BÖCKMANN több típusa; ZASLAW féknélküli 1-2 tengely) ez az idő ezeknél a típusoknál átlag 5-6 munkanap, egyedi forgalomba helyezéseknél érdeklődjön elérhetőségeinken. Az ügyintézési idők általánosságban számolt idők melyek egyes esetekben eltérhetnek, különböző okok miatt (rendszer leállás, áramszünet..). AFE-val rendelkező pótkocsikat csak műszaki vizsgával együtt értékesítünk belföldre! A forgalomba helyezési időket garantálni nem tudjuk! Nincs lehetőségünk az ügyintézési idők gyorsítására. Cégünk mindent megtesz azért, hogy Vevőink a megvásárolt utánfutókat mielőbb forgalomba helyezve megkapják.


Monor 2021.06.01